Od 18 let

Následující stránky jsou určeny pouze pro dospělé. Vstupem na stránky potvrzujete, že je vám nejméně 18 let.

Kategorie

Zpravodaj

Zákon o elektrických a elektronických zařízeních

Naše reg. číslo WEEE je: DE 99554904

Rádi bychom upozornili, že majitelé elektrických a elektronických zařízení jsou ze zákona, a zejména ze zákona o elektrických a elektronických zařízeních, povinni likvidovat elektrozařízení odděleně od komunálního odpadu.

Následující symbol přeškrtnuté popelnice na elektrospotřebičích upozorňuje, že tyto spotřebiče nesmíte likvidovat společně s komunálním odpadem.

Elektrická a elektronická zařízení jste povinni shromažďovat odděleně a likvidovat je na autorizovaném sběrném místě nebo místě zpětného odběru. Můžete se obrátit například na místní recyklační střediska.


Staré spotřebiče nám můžete také odevzdat. My pak zajistíme jejich řádnou likvidaci v souladu se zákonnými požadavky.


Starý přístroj můžete buď odevzdat v naší prodejní kanceláři (MEO Vertriebs GmbH, Lise-Meitner-Str. 9, 45699 Herten), nebo nám jej můžete zaslat zpět poštou. V takovém případě vám uhradíme náklady na dopravu, takže vrácení elektrospotřebiče je pro vás zdarma. Pro proplacení nákladů na dopravu nás prosím odpovídajícím způsobem kontaktujte.


Staré spotřebiče s délkou hrany do 25 cm nám můžete kdykoli vrátit. Staré spotřebiče, které přesahují tyto rozměry, jsme povinni přijmout zpět pouze v případě, že si u nás zakoupíte nový výrobek stejného typu.


Upozorňujeme, že staré baterie a akumulátory, které nejsou součástí starého elektrospotřebiče, je třeba od něj před odevzdáním oddělit.


Rádi bychom vás upozornili, že jste zodpovědní za vymazání vašich osobních údajů ze zařízení.

 

 

Zákon o bateriích

Vzhledem k tomu, že v našich zásilkách mohou být obsaženy baterie a akumulátory, jsme podle zákona o bateriích (BattG) povinni vás informovat o následujících skutečnostech: Baterie a dobíjecí baterie se nesmí vyhazovat do domovního odpadu; ze zákona jste povinni použité baterie a dobíjecí baterie vrátit. Použité baterie mohou obsahovat škodlivé látky, které mohou poškodit životní prostředí nebo vaše zdraví, pokud nejsou správně skladovány nebo likvidovány. Baterie však obsahují také důležité suroviny, jako je železo, zinek, mangan nebo nikl, a lze je recyklovat. Baterie můžete po použití odevzdat buď nám, nebo je můžete bezplatně odevzdat v nejbližším okolí, např. na sběrných místech obcí nebo v našem prodejním místě (MEO Vertriebs GmbH, Lise-Meitner-Str. 9, 45699 Herten). Zpětný odběr na prodejním místě je omezen na množství obvyklá pro koncové uživatele a na ty použité baterie, které máme nebo jsme měli v našem sortimentu jako nové baterie.

Symbol s přeškrtnutou popelnicí znamená, že baterie a akumulátory se nesmí vyhazovat do domovního odpadu. Pod tímto symbolem najdete také následující symboly s následujícím významem:

Pb: Baterie obsahuje olovo
Cd: Hg: Baterie obsahuje rtuť.
Hg: Baterie obsahuje rtuť