Od 18 let

Následující stránky jsou určeny pouze pro dospělé. Vstupem na stránky potvrzujete, že je vám nejméně 18 let.

Kategorie

Zpravodaj

Autorská práva

 

 

Copyright © 1995-2023 MEO Vertriebs GmbH. Všechna práva vyhrazena.

 

 

Autorská práva a dohody o používání

Nákupem a/nebo distribucí výrobků MEO nezískává zákazník žádná vlastní komerční práva na užívání loga MEO nebo našich ochranných známek nad rámec zákonných ustanovení.

 

Zejména to zákazníka neopravňuje ke kopírování našich fotografií výrobků a/nebo textů k výrobkům vytvořených se značnými výrobními a nákladovými náklady, a to ani částečně, k jejich použití a/nebo k jejich užití. Za tímto účelem máme připraveny samostatné smlouvy o užívání, které uzavíráme s vybranými zákazníky. Porušení zákazu užití bude z naší strany v každém případě právně postihováno. Kromě jiných škod si vyhrazujeme zejména právo účtovat za neoprávněné použití příslušné licenční poplatky.

 

Logo MEO je registrovaná ochranná známka společnosti MEO Vertriebs GmbH v Německu a dalších zemích.

 

MEO, EXTREMEO, AMOREMEO, EZ2FUCK, EZ2SUCK, AQUAMEO, Oh so easy by MEO, Bad puppy by MEO, Analforte, MEOBOND, STROKE, SOLEMEO, LUNAMEO, KISS KISS BANG BANG, FUCKTORY, CAZZOMEO, CUMELOT, FORMULA X Hybrid, PLOWGIRL, PLOWBOY, AnalPush, RUSHTIME, Alpha Male, BUTTBLANC, Form follows Fantasy, MEO - makes you come!, Dr. Sado by MEO, Nopacha, Bare Back, Are you hardcore enough?, HOLY LUBE by MEO jsou ochranné známky společnosti MEO Vertriebs GmbH, registrované v Německu a dalších zemích.

 

Práva na ostatní značky a názvy produktů uvedené v tomto online katalogu patří jejich vlastníkům a jsou tímto uznávána. Zmínky o výrobcích, které nejsou od společnosti MEO, mají pouze informativní charakter a nepředstavují reklamu. Společnost MEO neposkytuje žádnou záruku ohledně výběru, výkonu nebo použitelnosti těchto výrobků.

 

Zvláštní pokyny společnosti MEO týkající se partnerských a partnerských programů:

 

V doméně není povoleno používat výraz "MEO" chráněný ochrannou známkou a všechny odvozené hláskování (např. "MEO-Erotikversand, MEO Erotik, meo.de" atd.).