Od 18 let

Následující stránky jsou určeny pouze pro dospělé. Vstupem na stránky potvrzujete, že je vám nejméně 18 let.

Kategorie

Zpravodaj

Storno podmínky - Právo na odstoupení od smlouvy

 

 

Spotřebitelé mají právo na odstoupení od smlouvy podle následujících ustanovení:

 

Máte právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodu.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je čtrnáct dní ode dne, kdy se

  • dne, kdy jste vy nebo vámi určená třetí osoba, která není dopravcem, převzali zboží nebo převzali zboží, pokud jste si objednali jedno nebo více zboží v rámci jednotné objednávky a zboží nebo zboží je dodáváno jednotně;

  • v den, kdy jste vy nebo vámi určená třetí osoba, která není dopravcem, převzali nebo převzala poslední zboží, pokud jste si objednali více zboží jako součást jednotné objednávky a zboží nebo zboží jsou dodávány samostatně;

  • pokud jste vy nebo vámi určená třetí osoba, která není dopravcem, převzali poslední zásilku nebo poslední položku, pokud jste si objednali zboží, které je dodáváno v několika zásilkách nebo položkách;

Pokud se uplatní více než jedna z výše uvedených alternativ, lhůta pro odstoupení od smlouvy nezačne běžet, dokud vy nebo vámi určená třetí osoba, která není dopravcem, nepřevezme poslední zboží nebo poslední dílčí zásilku nebo kus.

Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat, ME0 Vertriebsgesellschaft, Lise-Meitner-Str. 9, D-45699 Herten, Německo, tel. +49 2366 5005-00; fax: 02366 / 5005-10, eMail: [email protected], a to prostřednictvím jasného prohlášení (např. dopisu zaslaného poštou, faxem nebo e-mailem). Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Na našich internetových stránkách http://www.meo.de/catalog/widerrufsformular.php můžete vyplnit a odeslat vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jiné přehledné prohlášení, a to i elektronicky. Pokud této možnosti využijete, zašleme vám neprodleně potvrzení o přijetí takového odstoupení (např. e-mailem).

Důsledky odvolání

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze skutečnosti, že jste si zvolili jiný typ doručení než nejlevnější standardní doručení, které nabízíme), a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem odstoupení od této smlouvy. Pro tuto úhradu použijeme stejný platební prostředek, který jste použili pro původní transakci, pokud se s vámi výslovně nedohodneme jinak; v žádném případě vám nebude tato úhrada účtována.

Splacení můžeme odmítnout, dokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud nepředložíte důkaz, že jste zboží vrátili, podle toho, co nastane dříve. Zboží nám musíte vrátit nebo předat neprodleně, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám oznámíte odstoupení od této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete před uplynutím čtrnáctidenní lhůty. Přímé náklady na vrácení zboží nesete vy.

Ztrátu hodnoty zboží hradíte pouze v případě, že tato ztráta hodnoty vznikla v důsledku manipulace se zbožím, která není nezbytná pro kontrolu stavu, vlastností a funkčnosti zboží.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na smlouvy uzavřené na dálku

  • na dodání zboží, které není prefabrikované a pro jehož výrobu je rozhodující individuální výběr nebo určení spotřebitelem nebo které je zjevně přizpůsobeno osobním potřebám spotřebitele;

Právo na odstoupení od smlouvy předčasně zaniká v případě smluv uzavřených na dálku na dodání

  • o dodání zapečetěného zboží, které není vhodné k vrácení z důvodu ochrany zdraví nebo hygieny, pokud byla jeho pečeť po dodání odstraněna;

  • pro dodání zboží, pokud bylo po dodání neoddělitelně smíseno s jiným zbožím vzhledem k jeho povaze;

Zabránit poškození a znečištění. Pokud je to možné, vraťte nám zboží v původním obalu s veškerým příslušenstvím a se všemi součástmi obalu. V případě potřeby použijte ochranný vnější obal. Pokud již nemáte k dispozici původní obal, zajistěte prosím vhodným obalem odpovídající ochranu před poškozením při přepravě, abyste se vyhnuli nárokům na náhradu škody způsobené vadným obalem. Vezměte prosím na vědomí, že tyto způsoby nejsou podmínkou pro účinné uplatnění práva na odstoupení od smlouvy.

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Pro prohlášení o odstoupení od smlouvy si můžete stáhnout náš vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy nebo použít náš online formulář pro odstoupení od smlouvy. Upozorňujeme, že použití tohoto formuláře není podmínkou pro účinné uplatnění práva na odstoupení od smlouvy.